PAKEJ BERLIAN

SIMPANAN BULANAN RM 500 

MANFAAT PERLINDUNGAN 

  •  Kematian / Ilat Kekal akibat (kemalangan) RM1,000,000

  • Kematian / Ilat kekal akibat (biasa) RM500,000

  •  Elaun Harian Hospital RM200 semalam

  • Khairat Kematian (Pendeposit) RM18,000 

  • Khairat Kematian (Pasangan) RM9,000